Paulina Brym-Ciuba
Prezes Zarządu Fundacji Startup Hub Poland
Maciej Sadowski
Współzałożyciel i Prezes Fundacji Startup Hub Poland (do 2022 r.)

Fundacja Startup Hub Poland

 

 

Fundacja Startup Hub Poland (SHP) jest działającą w Warszawie od 2012 roku pozarządową organizacją non-for-profit wspierającą zespoły high-tech we wczesnej fazie rozwoju z Europy Środkowo Wschodniej zainteresowane rozpoczęciem lub rozszerzeniem swojej innowacyjnej działalności w Polsce.

Fundacja dba o połączenie najlepszych startupów z krajowym rynkiem high-tech: funduszami VC, aniołami biznesu, korporacjami i partnerami publicznymi poprzez organizację wydarzeń branżowych, organizację autorskich formatów akceleracyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkudziesięciu inicjatyw startupowych w EŚW.